Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมสถานวิจัย
เวทีที่ 2 สร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานเขต 13 ( ดู : 838)

วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมและกล่าวรายงาน ใน "โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงานในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต ๑๓" จัดโดย สำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วมกับ สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเป็นการดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ ๒ ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จากทั้งหมด ๕ เวที ทั้งนี้โครงการข้างต้น ดำเนินการขึ้นเพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานและรับทราบถึงสถานการณ์ด้านการใช้พลังงานในพื้นที่ รวมทั้งการถักทอเครือข่ายจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ ๓ จังหวัดของพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต ๑๓ ประกอบด้วย นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ณ ห้อง Ratchaphruek A ชั้น 5 โรงแรมพาร์ค วิลเลจ (Park Village Rama 2) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร