Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมสถานวิจัย
1
หน้า :
นำนักศึกษา สาขา วิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชชุมชนดูงานจังหวัดเชียงใหม่ ( ดู : 1,416)

 

มหัศจรรย์เหมันต์ฤดู สู่แดนดินถิ่นล้านนา ชุมชนศึกษา ณ เชียงใหม่

 

ศึกษาดูงาน ความร่วมมือระหว่างองค์กร ม.อ. และ มช. ขอบคุณ เจ้าภาพร่วมใน มช.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และพานำชม มช. เพื่อตามรอยการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนใน เส้นทางตามรอยภาพยนตร์ “Lost in Thailand”

 

เพื่อการเรียนรู้ที่เชียงใหม่ เริ่มด้วยการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุดอยสุเทพคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ ตามด้วยการเดินทางไปชมชุมชนจัดการท่องเที่ยวที่หมู่บ้านสบวิน


การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOA..ระหว่างสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวฯ ม.อ. กับ สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา ฯ ม.แม่โจ้