Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมสถานวิจัย
รายชื่อ
จำนวนคนดู
วันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557 สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ จัดกิจกรรมJournal Club ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณาจารย์ประจำสถานวิจัยฯ ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญา...
952
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ จัดกิจกรรม "มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว" ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ ภายใต้โครงการ สงขลาสู่เมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...
948
กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา นำทีมสำรวจโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ผู้อำนวยการสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะ ที่ปรึกษาโครงการ "สงขลาสู่เมืองท...
1,101
สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ โดย ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดสงขลา โดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายบัวยัญ สุวรรณมณี จัดเวทีประชุมเปิดตัว โครงการสงขลาสู่เมื...
1,048
โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว หรือ PSU Eco-guide รุ่นที่ 3 ณ เกาะสุกรและเกาะเหลาเหลียง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ดำเนินการเมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งได้อบรมและปฎิบัติจริงในพื้นที่ระยะเวลา 2 วัน ...
1,177
โครงการล่าสุด โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว รุ่นที่ 2 ที่ได้ลงพื้นที่ใน เกาะสมุย ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2557 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากน้อง ๆ นักศึกษา เเละบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเก...
1,075
โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 ณ เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล  ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2557    สำหรับกิจกรรมโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ในรุ่นที่ 1 ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมฝึกปฎิบัติกา...
1,041
ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการนานาชาติการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเป็นประตูเชื่อมโยงสู่อาเซียน : โอกาสเเละความท้าทายสู่คุณภาพชีวิตที่ดี จัดในระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเเรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่  ...
2,251
สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ โครงการภายใต้การบริหารจัดการของสถานวิจัยฯ              สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการได้ตระหนักว่า เด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นทรัพยากร...
2,196
ณ บันดาหยารีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม -1 กันยายน  2555 วันที่ 27 สิงหาคม -29 สิงหาคม   2555   (ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว) วันที่ 29 สิงหาคม -1 กันยายน   2555  &nbs...
1,366
3
หน้า :