Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมสถานวิจัย
รายชื่อ
จำนวนคนดู
RC Journal Club ครั้งที่5 และ Think-Tank ครั้งที่2 พบกับ คุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ กรรมการหอการค้า จ.สงขลา มาเล่าสู่กันฟัง ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางทะเล" ไหนวันที่ 17 กรกกฎาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประช...
1,049
สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ  ผนวกกิจกรรมดี เสริมพลังชุมชน และ เพิ่มพูนความรู้แก่นักศึกษาป.โท ป.เอก  กับ  เวที Think Tank เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวจ.สงขลา และ Journal club ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 19 มิถุนายน 25...
1,053
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก  ทางคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. และสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ จัดกิจกรรม ณ สำนักธรรมนูญสุขภาพ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภายใต้คำขวัญ Seve billion Dreams. One Planet. Co...
1,058
วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ผอ.สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณา  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ร่วมกับ รศ.ดร.วีรพล ทองมา รองอธิการบดี ม.แม่โจ้ ให้กับนศ.ชาวไต้หวัน คณะ MBA  ณ Vanung University ประเทศไต้หวัน ใ...
888
สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ ร่วมจัดนิทรรศการท่องเที่ยววิถีชุมชน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มนั้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดโดยภาคีเครือข่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ม...
863
วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ผอ.สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ ได้นำ น.ส.สมจิตต์ อินทะมโน นักศึกษาปริญญาเอก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนองานวิจัย "Assessment of Potential of His...
2,014
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ นำนักศึกษานานาชาติ จำนวนร่วม 30 คน   จัดกิจกรรม ASEAN for Environment  1 DAY SWAMP TRIP  30 เมษายน 2558  ล่องเรือ ชมแม่น้ำชะอวด ...
996
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.หาดใหญ่ จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558 ในวันที่ 9 เมย.58 โดยจัดเป็นรูปแบบการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย ด้วยการแต่งกาย การละเล่นพื้นบ้าน การเล่าเรื่องสงกรานต์ พร้อมจัดพิธีรดน้ำขอพร   และจากสถานวิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้น...
827
Journal Club ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.หาดใหญ่  ในหัวข้อการท่องเที่ยวชุมชน โดยการนำเสอนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตกผลึกด้านความคิด และประสบการณ์การทำงานของ ดร.ว...
902
สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณากร  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอร่วมเป็นหนึ่งในการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันมงคลการ ทรงพระชนมายุ 60 พรรษา         2 เมษายน 255...
864
Psu RC Eco South ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์ จาก ม.เกษตรศาสตร์ มาเล่างานวิจัย Climate change ฝั่งอันดามันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ นศ. คณาจารย์ และนักวิจัยของ RC ใน journal club ครั้งที่ 1 ของ เทอม 2/2557 นี้ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 11....
913
สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้ แบบบูรณาการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกับ มหาวิทยาลัย USM ประเทศมาเลเซีย (University Sains Malaysia) ,มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ...
972
  โครงการ “ พัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว : ตอนตามรอยเส้นทางชนะเลิศภาคใต้ปี ๒๕๕๗ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพให้กับบุคลากร โดยการฝึกอบรมเยาวชนและคนในชุมชนให้มีความรู้ด้านก...
968
2
หน้า :